Sökmotoroptimering

Att nå personer som är intresserade av det du erbjuder, när de är redo att köpa det, kan det bli bättre? SEO handlar om att optimera din hemsida för sökmotorerna. Men du optimerar samtidigt för människor. Sökmotorernas mål är att göra sina användare nöjda, därför belönas webbplatser som möter användarnas önskemål med högre ranking. Att ge hjälp med SEO åt företag är något som vi på Be better online har spetskompetens på. När vårt företag startade under 2009 var vi enbart ett SEO-bolag. Än idag är sökmotoroptimering vårt största affärsområde. Kontakta oss så utröner vi tillsammans möjligheterna för en lönsam satsning hos dig!

Vad är sökmotoroptimering?

Kärt barn har många namn. Sökmotoroptimering, sökordsoptimering, SEO… Oavsett vilket ord som används är målet att få dina sidor att ranka högt i sökresultaten, på sökfraser som är relevanta för dig och de som är intresserade av ditt erbjudande. Vägen dit ser olika ut beroende på dina förutsättningar och önskemål, men med oss får du alla möjligheter att nå fram med ett skräddarsytt upplägg.

Det bästa med SEO är att det ger så stor utdelning. Om det sköts på rätt sätt kan du nå bättre placeringar och sedan kapitalisera på effekten av det under en lång tid framöver. Vi är konsulter som sätter oss på din sida av bordet, analyserar läget och identifierar åtgärder dom vi kan hjälpa dig nå bättre resultat med SEO.

Så går sökordsoptimering till

Det centrala för att nå resultat med sökordsoptimering är att få sökmotorerna att lyckas läsa och tolka dina sidor som värdefulla, kvalitativa, auktoritära och populära för de sökord du vill synas på. För att nå dit kan det krävas insatser som förbättrar webbplatsens teknik, struktur/arkitektur, innehåll och länkar.

Att optimera webbplatsens innehåll för att fler ska klicka på dig i sökresultaten gynnar sig, eftersom det förbättrar ranking. Bättre innehåll på hemsidan kan i sin tur få mottagaren att stanna längre, vilket också ökar din ranking. Dessutom driver det försäljning.

Sökmotorer anno 2018 ser länkar till din webbplats från andra som ett tecken på att din sida är populär, trovärdig och tillför värde. Om webbplatsen i övrigt är väl optimerad är det ofta på länkområdet som striden om topprankning avgörs.

Hur vi ger hjälp med SEO

Oftast inleds ett samarbete med att vi lägger upp en strategi. Vi förklarar värdet som olika åtgärder kan skapa och varför vissa är med relevanta än andra. Därefter genomför vi åtgärderna som vi kommer överens om tillsammans med dig. Självklart ser vi till att göra resultatet av våra insatser så mätbara som möjligt. Genom våra beprövade tekniker för optimering av din hemsida följer vi ständigt upp och utvärderar effekten av vårt arbete. På så sätt ser vi till att veta vad som fungerar, för att kunna lägga energi på rätt tekniska, strukturella och innehållsmässiga åtgärder.

Sökmotoroptimering tar lång tid och blir därför ofta ett löpande samarbete. Arbetet har en inneboende osäkerhet där många externa faktorer spelar in. Därför är tät dialog och bra rapportering gentemot dig av stor vikt. Vi levererar enhetliga och kompletta rapporter som sammanställer vad vi gör och vilket utfall det ger. Du får på så sätt full insyn i arbetet. Har du en fråga eller vill du komma igång med sökmotoroptimering så snart som möjligt? Kontakta oss på Be better online.

Kontakta oss