Produktion och distribution

Produktion är viktigt, men har du inte en plan över distributionen av det producerade innehållet finns det en stor risk att ditt material inte får den spridning som det förtjänar. Allt för många missar att ha en tydlig plan för distributionen i sitt arbete med innehåll. Vilket material bör distribueras i vilken kanal, och när skall det publiceras för att engagera mest och nå bästa möjliga resultat? Frågor som är lika viktiga som vilken typ av innehåll som passar för era kunder och era målsättningar.

Vi kan både hjälpa er med produktion av innehåll till era sociala kanaler, exempelvis skriva blogginlägg, nyhetsbrev eller poster till era sociala medier, där ni själva publicerar och distribuerar materialet. Vi kan också helt ansvara för någon eller flera av era sociala kanaler, inkl. svara på kundkommentarer, meddelanden och inte minst distribuera materialet på ett sätt som grundar sig i de mål ni vill uppnå.

Optimering och mätning

Att mäta utfallet av sin aktivitet i sociala medier är ofta en utmaning. Att inledningsvis sätta upp en målsättning och mätpunkter är en förutsättning för att det ska vara möjligt. Utifrån respektive kanals målsättning mäter och analyserar vi utfallet av det distribuerade innehållet. Att aldrig luta sig tillbaka utan att hela tiden utvärdera hur innehållet presterar, analysera varför och att agera på det för att hela tiden optimera sin kommunikation och att lyckas ännu bättre, är nyckeln i vårt samarbete.

Kontakta oss