LinkedIn Ads

LinkedIn är världens största affärsnätverk med hög fokus på användarnas karriärer, nätverk och kontakter. LinkedIns natur gör det till en värdefull annonseringskanal för den som vill nå fram till personer som jobbar inom en specifik bransch eller har en särskild kompetens. Typ av företag, bransch, befattning och ålder är några av variablerna som det går använda sig av för att anpassa målgruppen till ert budskap.

Tillsammans med er ser vi till att sätta upp tydliga mål för er kampanj, vad vi vill uppnå, hur stor budgeten ska vara och framför allt vem den riktar sig till. Utifrån svaren på de frågorna tar vi fram en struktur och en utformning av själva annonserna. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet under kampanjens gång och jobbar löpande med att se till att ni når fram till rätt målgrupp.