Facebook Ads

Genom att annonsera på Facebook har du möjlighet att nå miljontals användare och samtidigt rikta innehållet till specifika målgrupper. Användarnas uppgifter om exempelvis stad, ålder, civilstatus och intressen gör det enklare att nå en så träffsäker målgrupp som möjligt. Facebook använder sig av PPC som betalningsmodell, alltså en maximal kostnad per klick och en budget per dag eller månad som inte får överskridas.

Tillsammans med er ser vi till att sätta upp tydliga mål för er kampanj, vad vi vill uppnå, hur stor budgeten ska vara och framför allt vem den riktar sig till. Utifrån svaren på de frågorna tar vi fram en struktur och en utformning av själva annonserna. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet under kampanjens gång och jobbar löpande med att se till att ni når fram till rätt målgrupp.