Displayannonsering

Displayannonsering är ett samlingsnamn för alla annonser som visas tillsammans med innehållet på webbplatser och i applikationer. Annonserna, ibland kallade banners, kan innehålla allt ifrån loggor och text till rörlig bild och interaktiv media. Displayannonsering omfattar en mängd olika typer av tjänster och villkoren varierar beroende på sammanhanget.

Genom att effektivt optimera annonseringen ser vi till att minimera mängden irrelevant trafik, maximera mängden relevanta besökare och hålla klickkostnaderna så låga som möjligt.