Datadriven marknadsföring

Kontakta gärna mig!

veronica stenberg

Maximera det du får ut av dina investeringar med hjälp av datadriven marknadsföring. Genom att kombinera data, media och kreativitet kan vi utföra relevanta åtgärder, nå en kreativ höjd och skapa fler konverteringar på en och samma gång.

Vår lösning passar för dig som känner att du inte har en tillräckligt strukturerad plan i dagsläget. Få uppföljning på dina insatser. Säkerställ att din digitala närvaro är anpassad efter dina mål och planer för verksamheten. Lär dig av både misstag och framgångar, för att lära känna din målgrupp och kommunicera med nya och befintliga kunder på rätt sätt. Följ upp aktiviteter, optimera och förbättra.

Datadriven marknadsföring

Utgångspunkten när vi lägger upp strategin är hur din online-närvaro ser ut idag. För att ta redan på mer om det använder vi befintliga data och insikter som underlag. Med resultatet som utgångspunkt tar vi fram ett underlag med potentiella målgrupper och när under köpresan det är bäst att nå dem. Genom att bryta ned marknadsföringen utifrån ett köpreseperspektiv, och identifiera när i kundens beslutsprocess företaget kan vara där för dem – och hur det skall gå till, kan en ökad effektivitet uppnås. Vi arbetar med tydliga KPI:er för att möjliggöra konkret utvärdering. Hör av dig för att låta oss skapa fokus i förvirringen!

Kontakta oss