Innehållsstrategi

Definitionen av ordet innehåll är väldigt bred, men vi hjälper dig att göra den mer precis. Det gör vi genom att forma en strategi för vad ditt företag ska kommunicera och hur det ska göras.

En tydlig plan för innehåll

Tanken med en innehållsstrategi är att skapa en mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll. Med en tydlig plan blir det enklare att leverera relevant innehåll, som tjänar ett syfte för din målgrupp. Det här strategiska arbetet hjälper dig att inspirera och hjälpa dina befintliga och potentiella kunder. Din verksamhet sticker ut i mediebruset och mottagarna går från att känna till ditt varumärke till att känna lojalitet.

En innehållsstrategi kan se ut på olika sätt, eftersom den skräddarsys efter dina mål och din verksamhets närvaro online. Strategin kan bland annat innehålla svar på frågeställningar kring målgrupper, vilka ämnen som ska tas upp i innehållet, kanaler för publicering, tonalitet och omfattning. Vi bygger våra rapporter på handfasta data och omfattande erfarenhet från ett brett spektrum av branscher. Hör av dig för ett öppet samtal om vem du vill nå och hur det kan göras på bästa sätt!

Kontakta oss